Aquest matí, parlant amb la meva filla, de sis anys:

- Avui XXXX ja no va a treballar a [nom d’empresa]. - Ah. S’ha desapuntat? - Sí, filla. S’ha “desapuntat”.