Fórmula GE

Una fórmula com una altra qualsevol per una ciència inexacta i plena de variables i errors.

  14/07/2022      1 min      16 paraules