Pronòstics tecnològics* per al 2014

A principis d’any és habitual trobar-se algunes prediccions del que pot passar durant l’any, i l’àmbit de les tecnologies no és diferent (la gent d’Experts Exchange han fet un recopilatori prou interessant). Algunes prediccions i idees que m’apunto per seguir: Els tablets no substituiran els ordinadors: Portant la contra al que sembla dir tothom, els de Experts Exchange prediuen menys marges de benefici i per tant menys interès en fabricar-ne. És un bon argument, però de vegades el mercat no és racional del tot, i per tal de mantenir posicions caldrà veure si s’arrisquen a pèrdues....

  23 de gen. 2014      3 min      606 paraules

Google Wave i cadenes de missatges

Com seran les cadenes de missatges a GoogleWave? A més de reenviar la carta a 15 persones per no tenir mala sort on o ser desconnectats o no quedar-nos sense ni un ral al banc, haurem d’editar-la, o afegir-li alguna imatge al mateix moment que els altres co-destinataris? O ara els nigerians amb milions al banc ja no faran servir aquesta eina per demanar ajuda? I l’spam? Com serà l’spam? Podran traçar-te en viu si el mires o no?...

  24 de gen. 2010      1 min      85 paraules

Identificar correu legítim

Un bon mètode per identificar si un correu rebut és spam o legítim: Don’t trust the graphics; a legitimate email from someone you do business with won’t ask you to “send” your information; it will ask you to go to the website – and it won’t give you a link to make it easy. Nata’s Corner de la Newsletter del 23 de juliol d’Experts Exchange.

  24 de jul. 2009      1 min      65 paraules