Fa uns dies parlava d’ampliar els àmbits de confiança de les converses, i ara trobo un nou cercador, Anoox, que es basa també en idees similars: usar els resultats de les cerques proporcionats per màquines i algorismes complementant-los amb les valoracions entrades pels propis usuaris.

En aquest cas, però, el mecanisme de valoració que s’usa és puntuar els resultats, de manera que si alguna cosa l’has trobada interessant, votes positivament (és un sistema similar als de digg o menéame, tot i que aquests són més complexos). Es pretén no usar només la força bruta de càlcul de les màquines, sino també la intel·ligència col·lectiva dels usuaris: el col·lectiu acabarà puntuant més alt els continguts més interessants.

Pot passar, però, que aquesta premisa no sigui del tot útil en un camp com els de les cerques a internet, perquè el que pot ser interessant per a mí­, no ha de ser-ho per un altre i al revés: els nostres interessos poden ser totalment divergents, o cerques amb paraules similars es poden aplicar a temes totalment diferents. En el cas d’una cerca a internet, a mi em pot interessar més saber com han puntuat determinades pàgines gent amb els meus mateixos interessos o gent que per mi son referents en determinades àrees, donat que el valor que dono a les seves opinions, la confiança que em mereixen, és molt gran.

Anoox utilitza una gran sopa de puntuacions on hi convergeixen opinions i interessos molt diversos, el filtre utilitzat no és prou fi, i no puc valorar les opinions dels altres perquè no els conec: no utilitza la meva xarxa de confiança per donar-me resultats vàlids.