Des de fa un temps, totes les Administracions d’aquest país estan fent un esforç per oferir serveis a la xarxa (ja no val només la presència, calen serveis), unes ho fan amb més fortuna i d’altres amb menys.

Tenim pàgines de l’Estat, de la Generalitat, de les Diputacions i dels Ajuntaments, sense esmentar mancomunitats i Consells Comarcals, i totes intenten oferir informació i la possibilitat de fer tràmits, les més avançades permeten consultar dades pròpies i oferir finsn i tot validesa jurídica als tràmits realitzats electrònicament.

El fet, però, és que totes aquestes pàgines reprodueixen l’esquema territorial de la Administració originària, és a dir, estant portant un esquema territorial a un món desterritorialitzat com és la xarxa, i això podria ser un dels entrebancs més grans a l’hora de fer que s’estengui l’ús de la Administració electrònica entre la població.

Perquè?

Perquè quan estem a la xarxa no ens importa saber qui ens dóna els volants d’empadronament, qui gestiona els serveis mèdics i qui posa multes i treu punts del carnet de conduir (a la vida real moltes vegades tampoc, però això és un altre tema…): A la xarxa, amb poquets clics, tenim a l’abast tota aquesta informació… però tota aquesta informació està distribuida en diferents pàgines: la de l’Ajuntament, la Generalitat o l’Estat.

Obviant el tema d’allò que representa l’Administració en quant al poder (i que comporta publicitat de què es fa, qui és tal Administració, etc… o sigui, publicitat i política), seria interessant que el ciutadà pogués accedir a un únic lloc on trobar tots els tràmits i serveis, tota la informació sobre ell de què disposa l’Administració (les Administracions), independentment de qui l’ha recolectada o de qui ofereix el servei.

És a dir, seria molt interessant per al ciutadà que les administracions treballessin en xarxa, col·laboressin i compartissin coneixements, informació i funcionaments, de manera clara i transparent, per tal de facilitar el periple administratiu que a tots ens toca complir. És a dir, des del punt de vista del ciutadà, que s’aplanessin, que oferissin una única interfície. Això, que tècnicament és complicat però possible, políticament ja deu ser bastant més complicat.


Nota: Val a dir que ja s’estan fent esforços en aquest sentit: des de la comunicació de canvis d’empadronament entre poblacions i administracions (per evitar anar, per exemple, amb no-sé-quantes còpies de les dades del padró per al metge, el DNI, els jutjats, etc…) a la transmissió de les dades de serveis i tràmits oferts per diferents nivells d’Administració. Un exemple remarcable és el cercador de l’AOC, que permet cercar tràmits de manera independent de l’Administració que els serveix (tot i que sempre hi ha una base de partença: la localitat on vivim).