Xip de IA

La IA està de moda, no hi ha dubte. Estem tots descobrint què ens pot oferir, com usar-la, en què ens influeix i com ens afecta, com proveir-la, com s’entrena, com aprèn, i totes les implicacions que això pugui tenir.

Més enllà del repte científic, computacional, informàtic, social i ètic que suposa, o l’impacte que pot tenir en l’economia, la societat, la política o els conflictes… la IA té una dimensió econòmica importantíssima.

La inversió que suposa l’entrenament dels diferents motors, la inversió en tecnologia per construir i mantenir els centres de càlcul on s’executen, el consum en energia i aigua son gegants, i només un grapat d’empreses, amb molt múscul econòmic o fortament finançades per tercers poden fer-ne front.

Però aquesta inversió ha de tenir un retorn, en algun moment. I més enllà dels plans de subscripció de pagament de les eines IA disponibles… com es paga tot això?

La manera més evident és augmentar-ne l’ús i fer-ne pagar. I per això, cal posar la IA arreu, fer-la necessària, i això, accedint via una interfície web o una app específica, no és suficient, perquè l’ús queda aïllat de la resta de coses que fem amb el dispositiu que usem (mòbil, tablet o ordinador).

Així, Google ja fa experiments amb integrar la IA en els seus serveis (notebookLM, per exemple) i és qüestió de temps que ho integrin als Chromebooks, segurament. En aquest sentit, Apple ja deixa anar campanes sobre integració de IA arreu i Microsoft ja té ordinadors amb IA a la venda, com explica Albert Cuesta a Canviar de PC per tenir intel·ligència artificial.

D’aquest article apunto dos paràgrafs:

La infraestructura d’IA no només costa molts diners, sinó que cada cerca té un cost que, multiplicat per milers de milions de cerques, és una veritable fortuna.

[…]

D’altra banda, els fabricants d’ordinadors i tota la indústria auxiliar de components i software que hi ha a sota necessiten que es venguin més aparells i que el preu mitjà augmenti.

Si s’incrusta la IA dins dels PC/Apple/Chromebook, canvia la foto tecnològica i econòmica:

 • passem d’una computació d’IA centralitzada a una computació d’IA distribuïda.
  • si posem “xips de IA” (NPU) als ordinadors, aquests son els que podran fer els càlculs informàtics necessaris: es distribueix la càrrega computacional.
  • s’alleugereix la necessitat de potència de càlcul, el consum d’energia i aigua dels centres de càlcul, baixa la factura econòmica de manteniment.
  • el model de IA i part de les dades se seguiran mantenint centralitzats, per coherència de dades i aprenentatge continu.
 • passem d’un mercat d’ordinadors amb poc creixement a uns ordinadors amb noves necessitats.
  • Incloure la part de càlcul de la IA vol dir més necessitats computacionals, que vol dir nous ordinadors.
  • Incrustar IA arreu vol dir canviar els SO i les aplicacions, que tindran més necessitat de càlcul: tornem a ordinadors més potents.
  • Lligar SO i aplicacions a la IA vol dir lligar-los a la seva evolució: actualització constant de models i de tot el SO i programari de la màquina.

Això implicaria tornar a arrencar un cicle de noves necessitats econòmiques lligades a la IA a nivell personal:

 • caldrà tenir ordinadors més potents,
 • amb programari més potent i permanentment actualitzat (per l’evolució del propi model de IA, per seguretat i operativitat de les aplicacions),
 • amb connexió constant (per les dades i l’accés al servei de IA i programi en línia -cada vegada treballem menys amb programes estrictament desplegats a l’ordinador),
 • i amb un control molt més estricte a nivell de llicències i pagament

A qui li cal generar aquesta necessitat i utilitats, al nivell que ho proposa, és la pròpia indústria per abaratir despeses de manteniment de la IA i incrementar beneficis amb vendes de nous ordinadors i nous serveis, fent de la seva necessitat virtut.

A la resta, ens cal? Ara mateix, encara aprenent què pot ser bo i què no, quin ús se’n fa i quin no, potser no. Però també és veritat que si ens esperem a tenir-ho tot apamat, al final no avancem… així que si, tenir ordinadors amb intel·ligència artificial pot ser útil si aprenem a usar la IA bé (tots, usuaris i proveïdors).