Una llengua rica no és una llengua uniforme: les diferents parles que la componen reflecteixen diferents caràcters i maneres de ser, i no s’ha de confondre una norma reguladora amb una norma uniformitzant, ni una variant més parlada amb la més correcta.

Als que parlem un català central això de vegades ens costa entendre-ho.