En un futur no gaire llunyà podrem construir les nostres pròpies agències de notícies. Això no significa, ni de lluny, la desaparició de les agències actuals, o dels diaris, significa que, a més d’aquesta, podrem rebre o, millor dit, construir-nos diaris personalitzats, amb la informació provinent de diverses fonts en diversos idiomes, alguns d’ells que potser no parlem.

Com fer-ho? Traductors on-line poden passar-nos la informació en idiomes desconeguts al nostre propi idioma o a un segon idioma “coixí­”, que sí­ coneixem, podem subscriure’ns després a aquestes fonts mitjançant els lectors rss i, fins i tot, podem filtrar, agrupar, ajuntar o ordenar algunes de les fonts a les que ens subscrivim per tal que només ens arribi la informació que ens interessa, no tot allò que es genera.

Això, més bé o més malament, ja es podria fer amb les eines actuals (filtres, lectors i traductors on-line ja estan a l’abast de qualsevol amb una mica d’interès).

Com seria el procés de construcció? De bon principi ens podrí­em subscriure a fonts conegudes, algunes especialitzades i d’altres més generals. A mesura que les fonts generals tractin temes que ens interessin, podem començar a filtrar per temes o paraules clau, apropar-nos a les fonts d’informació del mitjà general i, aleshores, a mesura que les nostres pròpies fonts es diversifiquen, reconstruir els filtres de manera que agrupessin informació, evitessin redundàncies i eliminessin soroll. Una vegada ja establertes les fonts i els interessos principals en forma d’un conjunt de regles, caldrà anar-les actualitzant.

Per tant, ens acabarí­em subscrivint als resultats dels nostres propis filtres, a la informació resultant després del pas per les nostres regles. Potser, més endavant, els filtres podrien reconèixer els nostres interessos de lectura i adaptar-se així­ automàticament, facilitant-nos part de la feina…

Per construir la nostra pròpia agència de notícies, però, no es necessiten només canvis tecnològics: la base també és diferent: no estem sotmesos al criteri o al filtre d’altres, nosaltres ens establim el nostre criteri i haurem de valorar contí­nuament la informació que ens arribi: caldrà un procés de recerca i aprenentatge continu, una millora i actualització constant de les nostres eines, conforme canviïn els nostres interessos i segons com descobrim noves fonts i ens apropem més a allò que ens interessa.