Els motors de recerca s’han d’enfrontar avui en dia amb una quantitat exhorbitant de dades per indexar i han de ser capacos d’extraure d’aquell garbuix la informació que se’ls demana, cosa que no sempre aconsegueixen.

No n’hi ha prou amb trobar pàgines amb les referències cercades i ordenar-les en base a algorismes que ponderin criteris com número d’enllaços i importancia d’aquests enllaços. Cal oferir cerques més afinades, reduir el volum de dades retornades i ser capaços de separa el grà de la palla.

Fins aqui el que ja sabem.

Com millorar aquests algorismes? A l’apunt d’ahir parlava d’una possibilitat, que seria rastrejar què fan, que busquen, on accedeixen els navegants per poder establir així­ quins són els llocs on més informació es cerca, els més accedits i, per tant, els més valorats. Però rastrejar què fan els usuaris en determinat moment ens donarà uns resultats més fiables? No ho crec. Si que ens donarà uns resultats potser més actuals i de fonts molt consultades (una altra qüestió, doncs: una font molt consultada és una font molt fiable?), i això pot estar molt bé quan estem buscant notícies o coses que acaben de sortir, però en canvi, pot fer que envii a la cua de resultats informació molt valuosa però poc accedida. És a dir, incorporar aquest element de temporalitat (d’èxit temporal) en els resultats de cerca no té perquè donar-nos directament millors resultats.

Potser sistemes com el que comenta avui en Mor, el Rollyo (també a O’Reilly Radar) poden ajudar-nos a restringir els resultats de la cerca només a fonts fiables, però això també pot fer que, en determinades ocasions, ens estiguem perdent informació vàlida fora d’aquestes fonts, com si, sense adonar-nos-en, ens tanquéssim possibilitats. Serà qüestió de saber quan hem de fer una consulta restringida o una consulta a tota la web (el propi Rollyo ja dóna aquesta opció).

De tota manera, i com passa a la vida real, de qui més ens fiem és de les referències que ens donen els nostres coneguts, de la nostra xarxa social. En aquest aspecte, aplicacions com outfoxed ens poden ajudar a destriar el grà de la palla afegint als resultats del cercador les valoracions d’aquells en qui confiem.

Cal estar atent per veure com es combinaran en un futur totes aquestes idees, com s’ho faran per afegir el valor de les xarxes socials a la potència dels algorismes de càlcul i si es podràn afinar les cerques mitjançant la interpretació semàntica de la consulta, o si es podràn aplicar algorismes de temporalitat segons el tipus de cerca o a voluntat…

I això que només estem parlant d’informació textual. Si hi afegim cerques per imatges (per imatges, no sobre titols o atributs de les imatges) o sobre veus (grabacions de ràdio, de televisió, concerts), la complexitat es multiplica exponencialment.

Temps al temps, però.