L’administració electrònica, fins ara, es caracteritzava per posar a disposició dels ciutadans els tràmits per internet, facilitar resultats d’algun tràmit per la xarxa o per sms, informar de terminis i tributs…

Últimament s’obren noves vies, i es comença a extendre la idea de la carpeta del ciutadà (o noms similars): un lloc on cadascú, prèviament identificat, pot accedir a informació personal, realització de tràmits directes, etc…

En un món cada vegada més connectat, aquesta és la via a seguir. Proporcionar informació al ciutadà i facilitar els tràmits és correcte, però no n’hi ha prou. Cal permetre que en qualsevol moment es pugui accedir a tota la informació que l’administració té de nosaltres, als nostres tràmits, els nostres tributs i pagaments, i s’ha de facilitar l’accés a aquesta informació de diferents maneres: accedint directament a la carpeta del ciutadà, mitjançant fonts rss o fins i tot amb la integració de calendaris fiscals o municipals en els nostres calendaris personals, és a dir, portant la informació a “casa” del ciutadà, facilitant-li així­ l’accés i fent-lo més participant de la comunitat.

Dit d’una altra manera: cal passar de la finestreta a la carpeta, i cal que aquesta carpeta sigui independent del mitjà d’accés i del lloc on la consultem


Comments:

Arnau - Feb 3, 2008

I no només això, si no fer-ho bé. Per a registrar una marca, si es fa via internet surt més barat… pero després et deneguen la petició per raons surrealistes. Durant el procés de registre, hi ha l’opció de solicitar, o no, un color distintiu de la marca comercial. Si es rebutja l’opció, al cap de 3 setmanes t’arriba una carta informant que la petició s’ha suspès per falta de color distintiu, amb un mes de marge per a arreglar tot, però sense poder fer-ho per internet. I llavors tornem al sí­ndrome “finestreta”, fí­sica o telefònica: “no no, aquest telèfon no es per això, truqui a aquest altre”, on obviament no contesta ningú i has d’anar fí­sicament… “no no aquesta finestreta no és, es a la del costat”… Això a part de quan pagues tot per la passarel.la de pagament AEAT i després reps carta on diuen que suspenen el procés per no haver pagat la taxa corresponent. Una pena…

Manel - Feb 4, 2008

Estic d’acord. Si la finestreta es limita només a posar a l’aparador els tràmits amb un trist formulari per allò de tenir presència, no val per gaire cosa. Cal un funcionament el més automatitzat possible, apart que tot això hauria de portar una readaptació dels serveis interns a aquests nous funcionaments: s’han de flexibilitzar i agilitzar els procediments tot mantenint les garantí­es jurí­diques i tècniques requerides per l’administració. Tot plegat, no és pas un procés senzill, no val només amb un canvi de pintura a la faí§ana.