Les democracies modernes son en realitat una oligarquía electiva.

Trobat a “Ideas. Historia intelectual de la humanidad” (pags. 201 i 202), de Peter Watson, citant a Peter Jones.