Noves formes de control sobre el tràfic de xarxa i una notícia apareguda al País sobre diferents formes, sinó oposades, de gestionar la cultura, em porten al cap un text de Jacques Attali:

En general, es passarà del dret de compra al dret d’accés. En particular, la desmaterialització de la informació farà més fàcil passar de la propietat de les dades a l’ús la qual cosa permetrà un major accés a la cultura, a l’educació i a la informació. Cada cop serà més difícil mantenir el control sobre la propietat intel·lectual. […]

Els propietaris de continguts […] no aconseguiran fer valdre per molt de temps els drets d’autor ni els sistemes d’encriptatció que impedeixen la circulació gratuïta de música i de pel·lícules. Per això els autors rebran una compensació de les infraestructures digitals, les quals obtindran ingressos de taxes i publicitat.

Jacques Attali, Breu història del futur, 2007, Ara Llibres, pàgines 122 i 125