Via Pere arribo a un interessant post de n’Aleix Cabarrocas: Escriure i navegar.

Subscric tot el que diu: malauradament, les eines centralitzades de xarxes socials son massa vegades més una gran caixa de ressonància que un lloc de discussió d’idees i de creació de discurs.