Amb uns companys hem parlat a la feina de la possibilitat de passar tots els navegadors de l’empresa a Firefox, ara per ara el més usat és l’Explorer, perquè és el que vé per defecte amb el Windows.

És clar que una decisió d’aquest tipus l’hem d’argumentar. Perquè passar a Firefox, doncs? Hem llistat unes quantes raons:

  • Facilitat de navegació
  • Renderització correcta de les pàgines
  • Seguretat
  • Tabuladors
  • Està en català
  • És software lliure
  • És fiable i robust
  • Uns mecanismes de cerca ben incorporats a la pàgina
  • Possibilitats d’ampliació mitjançant plugins
  • Barra de cerca cap a diferents motors integrada

La llista és llarga, segur que me’n deixo uns quants. Els nois de cal mozilla donen uns quants arguments. Nosaltres (els que n’estem parlant) ho veiem molt clar. El problema, però, és que tenim un perfil tècnic i coneixem i entenem molt bé aquests arguments i el que representen, però tot això li interessa realment a l’usuari mitjà de, en aquest cas, l’empresa on treballo? Si ja té un navegador que li “funciona”, amb el que pot veure les pàgines per on navega, perquè ha de canviar a un altre? Microsoft ho sap, tot això, i ho aprofita fins a l’últim bri.

Hem apuntat, com deia, els arguments d’abans, i hi em donat tot un seguit de contraarguments. De tots aquests, el que més xoca és pensar que la gent s’acostuma a allò que té, i que no demana més. Si allò li funciona, i no coneix res més, perquè ha de canviar-ho? Cito el troç de correu on en parlem:

- Es gratuit. [rèplica] L’EXPLORER TAMBÉ! [contrarèplica]A sobre que te’l posen a tot arreu els de Microsoft obligadament, només faltarí­a… [recontrarèplica]ES LO KE HAY… LA GENT S’ACOSTUMA A NAVEGAR AMB LO QUE ES TROBA, I D’AQUI NO ELS TREGUIS!

És una llàstima, però molt em temo que és ben cert! I això és extensible a la resta del software de Microsoft.

Som ben bé animals de costums (Just ahir mateix en Benjamí­ dóna una molt bona pista zoològica sobre el tema)

A mi em segueix coent aquest tema… com convèncer algú, per molts arguments que li donis, que no vol ser convencut perquè ja està bé com està i, sobretot, que tant se li’n fa que el software sigui lliure o no si això només és sinònim de pagar (i Windows li surt (creu) gratis i ja bé instal.lat)?