David de Ugarte fa una reflexió interessant sobre els mapes de distribució de la grip porcina: els itineraris de contagi son els itineraris que segueixen les xarxes socials (els camins d’arribada depenen d’aquestes xarxes), i els mapes lingüistics configuren xarxes, contactes i moviments a través d’aquestes xarxes.

Això es pot extendre a qualsevol altre xarxa social, i seria interessant veure com estan relacionades aquestes xarxes amb, per exemple, la immigració, com això afecta als diferents origens de la immigració de cada país, i de cada zona de cada país. Si bé la història i la proximitat lingüística i cultural (imperis passats, colonialisme) pot tenir molt a veure en un principi i a gran escala, què podriem aprendre si apliquem aquests coneixements a petita escala, si busquem les xarxes socials de cada grup immigrat? Tampoc cal gaire lluny: el flux de la immigració andalusa a Catalunya durant el segle XX és ben conegut, però mirat amb més detall segur que podem establir petits sufluxes de població d’origen andalusa a població d’origen catalana.

Conèixer aquests fluxes podria ajudar tant a evitar la extensió de malaltíes entre zones allunyades com a canalitzar, en sentit invers, ajudes o accions immediates, o a millorar condicions de vida de forma concreta, per exemple.

En un món globalitzat, el tancament de fronteres i la creació de murs no serveix per res: el coneixement i la comprensió de les diferents xarxes superposades i interconnectades és el que realment pot ajudar a millorar-lo.