Fórmula de la gestió d’equips

Una fórmula com una altra qualsevol per una ciència inexacta i plena de variables i errors.