Quan hom parla de la gestió de projectes, el primer que vé al cap son dates d’entrega, pressupostos, anàlisis, proves, terminis, documents i tot un seguit de tècniques i mecanismes per controlar i garantir que la feina es fa ben feta minimitzant despesa i temps d’execució.

Una part integrant molt important d’un projecte es l’equip que el duu a terme i, liderant l’equip, el cap de projecte, que en una visió molt simplista es podria veure com el que planifica i controla, i poca cosa més. Però potser la tasca més important que ha de dur a terme el cap de projecte és la direcció dels components de l’equip, per exemple:

  • conèixer els integrants,
  • els punts forts i dèbils de cada un,
  • com integrar-los i minimitzar friccions,
  • com sumar esforços,
  • comunicar i no amagar res,
  • potenciar la dinàmica de grup,
  • com reconèixer les habilitats de cada un i potenciar-les en benefici del grup

En definitiva, com fer un grup compacte que treballa amb un objectiu comú, dintre de la feina que a cadascú li pertoqui.

Vist així, la figura del cap de projecte se m’assembla molt, molt, a la figura del mumi en una xarxa social: més que el cap d’una estructura piràmidal, és el node central d’una xarxa.