D’una banda, veig que Google anuncia que distribuirà les seves llibreries JS, i de l’altra, al blog de Gmail ens expliquen les bondats d’usar IMAP davant de POP.

Així­ a primera vista no sembla que els dos temes tinguin gaire a veure, però sembla una altra manera de poder dibuixar gràfiques de xarxes i relacions socials, d’usos de la web, elements primordials en la estratègia econòmica de Google:

Les crides a les llibreries de Google poden donar informació sobre els llocs on s’estan cridant i sobre els usos que se’ls dóna, mentre que un ús del correu mitjançant IMAP (és a dir, sobre servidor) sempre donarà més informació sobre la xarxa social de qui l’usa que no pas el desconnectat POP en mode local…

Fet i fet, però, no es més que una altra volta al fet de donar el major número de serveis possibles (i de qualitat) per tal que els usuaris segueixin lligats a la seva plataforma (com també fan Yahoo o Facebook) i segueixin alimentant-la no només amb dades i enllaços sino amb informacions sobre preferències, esdeveniments i contactes, o sobre l’arquitectura d’altres aplicacions que usin les seves utilitats: meta-informació per arrodonir els enllaços del seu cercador i més informació per afinar els resultats d’anuncis oferts en les cerques o llocs amb adSense…