En el nostre context geogràfic, els estats-nació han servit per cohesionar una societat, fer-la avançar i donar un seguit d’avantatges socials, però també han servit com elements d’uniformització i separació, imposant un seguit de fronteres infranquejables i invisibles, elements separadors que trenquen un continuum de comunicació.

Si actualment ens podem comunicar amb més facilitat que mai, podem establir xarxes socials independents de l’entorn geogràfic, i podem identificar-nos per allò que diem, i no per allà on estem, podem parlar com vulguem i redefinir-nos continuament, no comencen a perdre sentit aquests estats-nació en aquest nou context?

Si fins ara aquestes semblaven les úniques estructures organitzatives que podien donar un determinat nivell de serveis, capacitat de gestió i de govern sobre un territori, actualment hi ha d’altres estructures, nous i vells actors, que comencen a agafar pes en l’estructura organitzativa i de poder: governs locals i regionals, governs transnacionals, empreses, organitzacions sense ànim de lucre, i moviments ciutadans, per exemple, tenen cada vegada més influència en les decisions dels polí­tics. Alhora, la capacitat d’organització i d’adaptació dels moviments socials i el fluxe d’informació en tots els sentits fan impossible d’evitar el control i la pressió cada vegada més gran que exerceixen els ciutadans sobre els estats.

Com es poden adaptar, doncs, aquestes estructures geopolí­tiques nascudes fa cinc segles a la nova societat? Poden?

Potser és millor plantejar-s’ho d’una altra manera: de quina manera podem nosaltres, els ciutadans, transformar aquestes estructures, rí­gides i artificials? Com passar del món digital al món fí­sic aquestes idees? És possible portar el sionisme digital al món fí­sic o, com a mí­nim, part de les seves idees?


Comments:

pqs - Aug 4, 2007

:)

» Exploradores de un mundo sin nombres - Nov 4, 2008

[…] resulta sorprendente descubrir cómo el sionismo digital va abriendo espacios en distintos blogs más allá de nuestro círculo al tiempo que en las Indias se plantea la necesidad material […]