Xina pot ser encara la fàbrica del món, però no li queda gaire per ser la primera economia, el primer mercat i una potència econòmica en tota regla. I està posant les bases per ser-ho.