D’ençà la retirada de les tropes israelianes de territori libanès, el tema ha desaparegut de les portades. Alguna menció quan arriben tropes estrangeres, i poca cosa més. No es parla de reconstrucció, ni dels soldats segrestats, ni de la situació econòmica i social que ha quedat al Líban, o de com està la franja de Gaza.

La guerra, però, sembla que ha deixat algunes lliçons: A El país del 23 d’agost, Joan B. Culla, en un article titulat “Ya no hay guerras de seis días”, esmenta el fet que, al Pròxim Orient, ja s’han acabat les guerres ràpides entre exercits convencionals. Ara són guerres asimètriques que es lluiten, a més, en diferents fronts: sobre el terreny, sí, però també a través dels mitjans informatius. Caldrà afegir una quarta arma a les tres tradicionals dels exèrcits? L’article és interessant, també, perquè en Culla, a contracorrent de la línia general d’informació del moment (vegi’s com exemple la columna Diario de Beirut, d’en Tomàs Alcoverro a La Vanguardia), es pregunta si els errors i excessos del Tsahal són tals o han estat buscats o provocats per determinades actituds de les forces “resistents”. Arguments similars els donava en Pere al Juliol.

I, parlant de guerres asimètriques, en un article del Time del 28 d’agost sobre la vida a l’Iraq actual (“Baghdad diary”, d’Aparishim Gosh), es pot llegir:

If Iraq has taught us anything in the past three years -and Lebanon in the past month- it is than conventional military tactics don’t work in an asymmetrical conflict. Sheer numbers and firepower count for very little. (Time, August 28, 2006, pàg. 19)

A l’Iraq, però, l’espiral de violència entre xiites i sunnites d’una banda (i de les diferents faccions dintre de cada bàndol), i la autonomia de facto del nord kurd, fan cada vegada més inviable l’establiment d’un govern estable i viable estabilitzador (si més no, fora de la “Zona Verda”). Seràn els americans (o qualsevol altre) capacos de trobar una solució? O va el país de cap a una guerra civil, o més aviat, de secessió en comunitats religiosament homogènies?