L’Ajuntament de Terrassa ha obert un procés participatiu per recollir suggeriments i aportacions per a la futura Ordenança Reguladora del Govern i l’Administració Electrònica de la ciutat. Aquesta ordenança pretén regular les comunicacions per mitjans electrònics entre govern i ciutadans, establir les bases de les garantíes jurídiques associades als diferents aspectes (tramitació, emmagatzematge, validesa de les dades), i estableix unes línies-guía dels serveis i informació que s’haurien d’oferir.

En un article de fa uns dies, feia referència a la de Barcelona, i en concret, al principi de neutralitat tecnològica, que també trobem en aquesta. Els articles 10 i 11 de la de Terrassa en parlen:

Article 10 Neutralitat tecnològica

L’Administració municipal garantirà la realització de les actuacions regulades en aquesta Ordenança, de manera que siguin la mateixa evolució tecnològica i l’adopció de les tecnologies dins de la societat les que determinin la utilització dels mitjans tecnològics que, en cada moment, siguin més convenients.

Article 11 Interoperabilitat

L’Administració municipal garantirà l’adopció dels estàndards d’interoperabilitat i vetllarà, tot respectant criteris de seguretat, adequació tècnica i economia de mitjans, perquè els sistemes d’informació utilitzats per l’Administració municipal siguin compatibles i es reconeguin amb els dels ciutadans i d’altres administracions. L’Administració municipal promourà l’ús de programari lliure i estàndards oberts en l’administració electrònica.

(el ressaltat és meu)

Tot i que després caldrà (segurament) un procés lent d’adopció i adaptació de/a aquests principis, crec que és un bon senyal que, a més de programari lliure, també es parli d’estàndards oberts: així no només tindrem el control sobre les eines, també el tindrem sobre la informació.