Com deia l’altre dia, les interfícies d’usuari actuals estan desenvolupades sobre dos idees centrals: la finestra i el ratolí. Tot es construeix a través d’una finestra, i a tot s’hi accedeix mitjançant el ratolí.

Però tot s’ha de fer amb el ratolí i per fer qualsevol cosa hem d’accedir a una finestra? Aquesta parella perifèric/concepte ens ha fet perdre una mica el món de vista.

Des de fa un parell de setmanes vinc usant Enso, una aplicació que combina la comoditat de l’entorn gràfic i la potència i flexibilitat de la línia de comandes, i que permet, sense aixecar les mans del teclat, accedir a tots els programes i utilitats instal·lats al nostre ordinador o fer operacions habituals de cerca de dades o moure’s entre finestres, amb la particularitat que pots ensenyar-li noves comandes i que agilitza l’entrada de comandes amb un mecanisme de propostes que s’adapten de manera dinàmica a allò que teclegem. Hi ha altres utilitats que són llençadors d’aplicacions (katapult o la cònsola integrada de yakuake a Kde, Launch Box a Gnome o Quicksilver a Mac OS), però no passen d’això, de ser llençadors de programes, dreceres ràpides cap a programes que ens estalvien moure el ratolí o amb alguna acció o funcions de cerca associades.

Enso permet, en canvi, realitzar tasques habituals o comunes independentment del programa on estem: passar a majúscules o minúscules, calcular una operació matemàtica o cercar a Google, obrir pàgines que hem guardat només indicant un nom (i ell ja s’encarrega d’obrir el navegador amb la url corresponent), en definitiva, sembla que s’apropi a la nostra voluntat, amb una simple ordre ens estalviem obrir finestres, teclejar cerques o haver de recordar opcions de menú o dreceres de teclat diferents per cada programa que acaben fent les mateixes accions…

Aquesta és una línia de treball molt interessant: poder usar un conjunt reduït d’ordres del llenguatge natural per fer operacions habituals en la feina de cada dia, gairebé com si parléssim amb l’ordinador.

Caldrà estar atent.


Notes

  • Una explicació sobre la filosofía que hi ha darrere l’aplicació: Death of the desktop.
  • Actualment, només existeix una versió per Windows, i les ordres s’entren en anglès. Potser en un futur també es podran entrar en altres llengües, o existirà la possibilitat d’ensenyar-li noves accions (ara hi ha un conjunt reduït)

Comments:

pqs - Feb 5, 2008

Un aclariment, Quicksilver, que és la primera aplicació d’aquest tipus, és molt, però molt més que un simple llaní§ador d’aplicacions. Et diria que amb quicksilver et pots pentinar i tot. ;-) Des que utilitzo el mac os, empro molt intensivament el Quicksilver i, certament, la manca de l’equivalent en el món linux em dificultarà molt la tornada. Mai no he provat ENSO pq no tinc windows, però em fa moltes ganes, ja que els que l’han programat són els deixebles de Raskin, el que va pensar The Human Interface i Archy. http://jef.raskincenter.org/home/index.html http://rchi.raskincenter.org/index.php?title=Home

Manel - Feb 0, 2008

Si, Quicksilver és molt més que un llení§ador, tens raó. A més es adaptable, aprèn de les teves accions i facilita enormement la interconnexió entre aplicacions (o el compartir informació entre elles, dit d’altra manera). Però està lligat a un sistema operatiu, a un entorn bastant tancat i controlat. El que seria interessant de debò seria que una aplicació d’aquest estil servís per diferents programes en diferents instal·lacions, és a dir, que s’abstragués de la capa d’aplicacions i estigués en una capa per sobre, a nivell d’informació i accions, i que fos capaí§ de llení§ar les aplicacions en funció de les accions que nosaltres volem fer i indiquem (per teclat, per ratolí o com fos…) Parlant dels de Humanized, els creadors de Enso, un dels fundadors de l’empresa es Aza Raskin, fill d’en Jef Raskin. Tot queda a casa, sembla, i sembla que ben après. ;·)

pqs - Feb 1, 2008

ENSO també està lligat a un sistema operatiu, no? Quicksilver té un altre punt fort, des de fa uns mesos és lliure. Certament, que no depengués del sistema seria ideal, pero crec que és difícil per una aplicació com aquesta. Per exemple, Quicksilver pot actuar amb les icones o finestres seleccionades, amb el text seleccionat, etc. Això va molt lligat al sistema.

Manel - Feb 2, 2008

Si, va molt lligat al sistema i per això solucions d’aquests tipus van, ara per ara, lligades a un sistema en concret, sigui quin sigui: fer una versió per d’altres SO no seria tan fàcil com recompilar, caldria segurament reescriure molt codi de l’aplicació, gairebé fer-la de nou…

pqs - Feb 6, 2008

efectivament