Aquest matí, parlant amb la meva filla, de sis anys:

- Avui XXXX ja no va a treballar a [nom d’empresa].
- Ah. S’ha desapuntat?
- Sí, filla. S’ha “desapuntat”.