No hi ha cap manera d’evitar la recepció de spam polític (ups, vull dir impresos de propaganda electoral) a casa? Hi ha molta cosa que no interessa, i, a sobre, per duplicat! Perquè no minimitzem costos? No es poden crear llistes Robinson per publicitat política? Ja aniré jo a buscar la informació que m’interessi, que la trobaré arreu…