Unes quantes reflexions sobre les mètriques:

  • No es pot posar números a tot.
  • No tots els números son bons per entendre una situació o no la reflecteixen
  • La fase d’establiment d’una mètrica ha de venir després d’entendre el problema.
  • Les mètriques no son traslladables: cada situació o problema exigeix la seva mètrica diferent.
  • La part qualitativa de les mètriques pot quedar oculta per la quantitativa.
  • Una mètrica errònia pot fer-nos treballar per objectius erronis.

David Poblador i Òscar García (29/11/2023). Mesurem per treballar o treballem per mesurar? a Més enllà del 2048

Les idees no son pas meves, les he manllevades de l’episodi indicat, però les subscrit totalment i les apunto aquí, gairebé a mode de recordatori personal.

Que hem de mesurar on estem i on volem arribar, o com ens hi apropem, està clarissim, en qualsevol projecte, i més en el món de la Informàtica. I el mateix pels serveis i les aplicacions ja en operació: com funcionen, com rendeixen, si van pel bon camí o fins i tot si aquestes dades ens donen pistes per millor-les i evolucionar-les.

Les mètriques, però, no son números freds, quantitats sense més:

  • Les mètriques responen a un objectiu, ajuden a reflectir com solucionem un problema o una situació, com ens hi apropem (el punt 2 de la llista és bàsic!).
  • Sempre hem de pensar les mètriques amb un objectiu, dins del context que s’està treballant, i a l’inici del desenvolupament, per recollir-les correctament.
  • Cal associar les mètriques als KPI del projecte i a les solucions que volem trobar
  • Les mètriques tenen context, viuen dintre d’una situació o d’una aplicació, tenen un valor relatiu, no per si soles.

Si no és això… son números que ens mostren coses, però que no ens donen informació ni ens ajuden en res.