Els serveis que anomenem xarxes socials son, per definició del propi negoci, tancats. De fet, tendeixen no només a ser tancats, sino a absorbir tot el que poden dels altres, a menjar-se el terreny per quedar-se amb tota l’atenció i el temps dels usuaris.

Vist així, que aquests serveis es plantegin ser interoperables entre ells és bastant poc probable.

És prou conegut l’exemple del correu electrònic, on diferents proveïdors ofereixen el mateix servei, i tu pots enviar i rebre correu de qualsevol altre proveïdor… Correcte, però no vàlid perquè els proveïdors de xarxes socials no ofereixen un servei estàndar, ofereixen la SEVA xarxa social, amb continguts i característiques diferents de les altres, i sense ganes d’interactuar-hi (per més que gairebé tothom estigui repetit a les mateixes, a grosso modo)

No obstant, no perdem res per demanar-ho: Tim Harford parla en un article de la interoperabilitat de Twitter amb altres serveis (Mastodon) i esmenta una proposta de Cory Doctorow per implementar aquesta interoperabilitat (en Doctorow parla de Facebook, que pel cas que ens ocupa, és igual de tancat).

La proposta, però, parla d’usar les mateixes paraules de pas, per així validar propietat i voluntat de compartir… i no soc jo ningú per corregir en Doctorow però, per entendre’ns, no ho veig clar:

  • El compartir les mateixes claus en sistemes diferents és un error de seguretat brutal, un vector d’atac gegant.
  • La proposta valida la preponderància del sistema privatiu (Twitter o Facebook) sobre el tercer que es vol federar i trenca la neutralitat (o igualtat) entre diferents nodes d’una mateixa xarxa.

Si els serveis propietaris volguessin, seria molt més fàcil: que implementin ActivityPub, com la resta de servidors, i llestos (sembla que ja hi ha serveis que ho volen fer -Tumblr-, encara que no tothom veu clar els motius).

Però no ho faran: la clau del seu negoci és mantenir els usuaris dins per perfilar-los i poder oferir-los publicitat, que és d’on viuen o volen viure. Quina gràcia té federar-se, per ells, amb servidors externs que no els donen dades d’usuaris tercers i a qui no poden ni vendre com producte ni oferir publicitat?