Servidor amb Debian

Avui a la feina hem instal.lat una màquina per fer de servidor de proves. Corre amb Debian, i hi s’hi ha instal.lat Tomcat com a servidor d’aplicacions (usem Java) i Subversion per a control de versions, a on accedim mitjançant SSH. Després, hem instal.lat un plugin de l’Eclipse per poder treballar amb Subversion i hem preparat l’entorn de treball de les màquines client (aquestes amb Windows), usant PuTTY. Total, unes cinc hores de treball (hem tingut algun problema amb la identificació dels clients amb Subversion), i, sense ni adonar-nos-en, ja tenim un sistema GNU/Linux de proves i un entorn de treball amb eines que no Å›on propietàries....

  24 de gen. 2006      2 min      324 paraules