Cridar el correu

Quan et trobes una adreça de correu amb el nom tot escrit en majúscules fa tant lleig com si algú cridés el seu nom cada vegada que es presenta en un lloc.

  01 de jul. 2010      1 min      32 paraules

Identificar correu legítim

Un bon mètode per identificar si un correu rebut és spam o legítim: Don’t trust the graphics; a legitimate email from someone you do business with won’t ask you to “send” your information; it will ask you to go to the website – and it won’t give you a link to make it easy. Nata’s Corner de la Newsletter del 23 de juliol d’Experts Exchange.

  24 de jul. 2009      1 min      65 paraules