Google Wave i cadenes de missatges

Com seran les cadenes de missatges a GoogleWave? A més de reenviar la carta a 15 persones per no tenir mala sort on o ser desconnectats o no quedar-nos sense ni un ral al banc, haurem d’editar-la, o afegir-li alguna imatge al mateix moment que els altres co-destinataris? ara els nigerians amb milions al banc ja no faran servir aquesta eina per demanar ajuda? I l’spam? Com serà l’spam? Podran traçar-te en viu si el mires o no?...

  24 de gen. 2010      1 min      84 paraules