Google Wave i cadenes de missatges

Com seran les cadenes de missatges a GoogleWave? A més de reenviar la carta a 15 persones per no tenir mala sort on o ser desconnectats o no quedar-nos sense ni un ral al banc, haurem d’editar-la, o afegir-li alguna imatge al mateix moment que els altres co-destinataris? ara els nigerians amb milions al banc ja no faran servir aquesta eina per demanar ajuda? I l’spam? Com serà l’spam? Podran traçar-te en viu si el mires o no?...

  24 de gen. 2010      1 min      84 paraules

Identificar correu legítim

Un bon mètode per identificar si un correu rebut és spam o legítim: Don’t trust the graphics; a legitimate email from someone you do business with won’t ask you to “send” your information; it will ask you to go to the website – and it won’t give you a link to make it easy. Nata’s Corner de la Newsletter del 23 de juliol d’Experts Exchange.

  24 de jul. 2009      1 min      65 paraules

L'evolució de l'spam

No hi ha dubte que l’spam evoluciona: De bon principi, varen ser (i segueixen sent) les propagandes, avisos, solicituds, i vint-mil coses més que et deixen a la bústia de casa. Aquesta primera versió té una subespècie que són les enganxines dels serrallers a les portes dels garatges o dels comerços. Després va arribar la versió electrònica, la eclosió dels missatges per vendre’t fantàstiques medicines, fer-te guanyar cèntims fàcilment d’un petroler ugandès, o per allargar-te la titola si no estàs satisfet....

  09 de juny 2005      2 min      355 paraules