Comprimir adjunts

Amb l’ús de connexions de banda ampla i serveis gratuïts de correu sense quotes d’espai (o gairebé inabastables), la gent s’ha acostumat a enviar adjunts gegants als correus. Tampoc és tant costós ni difícil comprimir un arxiu, i toca molt els nassos baixar-te una imatge tiff de l’escanejat d’una impressió d’un correu, la veritat. No podrien detectar els clients de correu el tamany dels adjunts i comprimir-los descomprimir-los automàticament, conforme s’envien i es reben?...

  06 de febr. 2009      1 min      140 paraules